PW Plastservice AS samarbeider med alle forsikringsselskap vedrørende reparasjon av forsikringsskader på plastbåter og andre glassfiberbaserte produkter.

Forsikringsskader må meldes inn til ditt selskap slik at du får et skadenr. Vi har avtaler med de fleste selskaper og er tilknyttet forsikringsbransjen via DBS.

Forsikringsselskapet vil da ordne det rent praktiske med takst og kontakt med oss. I enkelte tilfeller ønsker selskapet at vi tar taksten – du vil da få melding om dette direkte fra selskapet.

Etter at skaden er reparert, vil egenandelen normalt bli fakturert fra oss og ikke selskapet hvis ikke noe annet er avtalt.

Er forsikringsskaden relatert til mva-pliktig virksomhet, vil virksomheten måtte betale mva-delen av forsikringsoppgjøret med fradrag i eget mva-regnskap.

Linker til skademelding hos de forskjellige selskaper finner du under – trykk på logoen til selskapet hvor du har din forsikring.

frendegjensidige_logologoTerra_nyforside

trygunisonsparebank1

enterjbfstorebrandeika_388x100DNB Logo